Mobile menu

《頭條新聞》:「頭條劇場之回魂夜–H1N1」 (01 May 2009)

Printer-friendlyPrinter-friendly

「尊子作動:豬流感」,世界大國、經濟巨人,面對小豬打噴嚏,便難招架,這世紀真乾脆弱。(歌:珍惜這地球 主唱:夏韶聲)「豬流感:全城起動」,豬流感未到,政府已發起全城起動,巡醫院、機場、落力又賣力,做清潔大隊長,工多藝熟。(歌:22098(全城效應) 主唱:鄭伊健)「CMN超現實報道」(ChiuMadNews),CMN特派記者專訪阿珍,講下流感會唔會入你地的communnity;細菌有無分nationality,仲有個人衛生的personality...!「五一勞動節遊行」,星期一工作到星期七,真的多勞多得嗎?五一勞動節,工人上街,爭取多勞多得,唔駛由星期一做到星期七。(歌:一二三四五六七多勞多得 主唱:姬聲雅士)「頭條劇場之回魂夜–H1N1」,神秘細菌襲擊古老大屋,請來神探追查,病毒來去無蹤,神探有乜計?要查出真兇,神探要乜神功?「雷曼卸責篇–任你講任我擋」,任總公布金管局雷曼迷債調查報告,任議員點追點趕,任總話,你有你講,我有我擋。(歌: 講? 主唱:達明一派)「奧巴馬施政一百天」,美國總統上任百天,民望有高有低,佢點睇自己頭一百天,同以後好多個一百天呢?(歌:個個讚你乖 主唱:郭富城)

Program: 
頭條新聞
Publish Date: 
Friday, May 1, 2009
Station: 
RTHK
Read more in library record
To access "Lingnan Access Only" Video programmes (e.g. Local TV Programmes on Demand) using thrid-party ISP, you need to use Lingnan University SSL VPN service. For more information on installation of the service, please visit Lingnan University VPN Connection