Mobile menu

《頭條新聞》:「頭條劇場之大丈夫–旅行日記」 (17 Apr 2009)

Printer-friendlyPrinter-friendly

「尊子作動:溫家寶–不進則退」,國務院總理溫家寶在泰國講到香港金融中心地位不變,但不進則退,香港真是會生金蛋的嗎?(歌:鴨媽媽找蛋)「頭條劇場之大丈夫–旅行日記」,泰國又發生示威,紅衫軍與軍警激戰,鬥得曼谷亂成一團,但香港人卻有大無懼精神,那管他刀山油鑊,一團團旅行團誓死前往曼谷繼續旅遊,港人不死精神,令人致敬。(歌:大丈夫主唱:許冠英)「港大學生會"六四"公投」,六四二十周年了,香港人母忘六四,但紀念方法各異,有人把當年民運領袖出走,當成“走佬”笑柄,有人痛罵那些為屠城罪孽開脫的人。年僅二十的新一代香港大學生,如何回看這二十年前血的歷史。(歌:被遺忘的時光主唱:蔡琴;歌:長城主唱:Beyond)「CMN超現實報道」(ChiuMadNews),CMN特派記者專訪曼谷導遊,睇下佢地在泰國動亂的時候,點帶香港人去玩,遇到危險,又有乜秘密武器。另外,聽講超市實行可加可減之後,俾人發覺,佢地話減價,事實係加價,以為係加價,其實,係蝕本價,究竟點解。「電盈私有化」電盈私有化一波三折,唔只三折,應該係四五七八折,上法庭,示威抗議,隨時唔只七八折,幾十折都有!(歌:大報復主唱:張國榮)「索馬里海盜」,海盜大,還是美國的海豹突擊隊大?邊個勁?邊個醒?兵捉賊,還是賊玩兵?(歌:開大主唱:楊千嬅)

Program: 
頭條新聞
Publish Date: 
Friday, April 17, 2009
Station: 
RTHK
Read more in library record
To access "Lingnan Access Only" Video programmes (e.g. Local TV Programmes on Demand) using thrid-party ISP, you need to use Lingnan University SSL VPN service. For more information on installation of the service, please visit Lingnan University VPN Connection