Mobile menu

西環遊記-堅離地 (01 May 2015)

Printer-friendlyPrinter-friendly

-- Due to copyright restriction, no online video is available for this episode. --

禍 慈雲山車房爆炸,造成3死9傷慘劇。家屬的傷痛,怎去善後? (歌曲:砒霜  主唱:林保怡) 西環遊記-堅離地 布袋陣、捷進陣已布防完成,兩師徒可安心落區,而附近亦沒有狙擊手,只有前特首,到底兩師徒落哪區?好神秘啊…! 好戲在頭條-家有囍事之特區喜事。落區唔落車? 高官宣傳政改方案,落區不落車,因為怕發生不愉快事件…但林鄭司長賢良淑德、井井有條、持家有道,落區?應該無難度,YEAH! 五一慶 / 㷫勞動 示威者話要全民退休保障,CY聽後說:「有時候會忍唔住笑!」。標準工時、取消強積金對沖、全民退保…全未兌現。CY忍唔住笑,打工仔是笑唔出! (歌曲:冇問題?  主唱:農夫 ) 鷹治時期 警隊一哥曾偉雄開始退休前休假。佢任內金句多多,由「黑影論」、「天方夜譚」、「低調通緝」,實在令人懷念…  (歌曲:神鵰大俠  主唱:劉德華 ) 虛情假意? 終戰七十年的背景下,日本首相安倍晉三訪美,並在美國國會發表演說,提到二戰問題,迴避「侵略」「道歉」等字眼,立場比以往低調,但低調不代表有變。 (歌曲:眼睛不說謊  主唱:鍾舒漫 ) 地動山搖 尼泊爾7.9級地震,超過6000人死亡、800萬人受災。不斷上升的死亡數字,是救援行動與時間的競賽。 (歌曲:直至消失天與地  主唱:鄭伊健 )

Program: 
頭條新聞
Publish Date: 
Friday, May 1, 2015
Station: 
RTHK
Read more in library record
To access "Lingnan Access Only" Video programmes (e.g. Local TV Programmes on Demand) using thrid-party ISP, you need to use Lingnan University SSL VPN service. For more information on installation of the service, please visit Lingnan University VPN Connection