Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 1 of 1

港求創意

師傅教落:「針灸之術,真針不見血。以重指力迫入表皮,穴位酸、麻、痺、軟。初學用繃帶模擬,再引針自刺,無痛,始可施於人。」自刺?用公仔得唔得呀師傅?科研者以高科技結合傳統醫療方法,借助虛擬人系統:將人體數據結合經絡穴位,加一支連接電腦的模擬針,造出虛擬針灸系統;系統更可模擬鋼針刺入人體不同部位的真實手感,供醫科學生練習練習。不過咁,徒弟,練習完可能都係要搵針拮自己。