Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 1 of 1

頭條新聞

太后與小豪子:小豪子要簽紙聲明自己不是太監黨成員,但可以咬文嚼字,實質係宦官黨,咪唔算講大話,無呃人囉。頭條劇場 – 表哥你好嘢:特首選戰終於落幕,梁振英拜會各人,又到中聯盟「謝票」,堅拒否認是「共產黨黨員」。