Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 1 of 1

講錢講呢啲

今集一齊問:「點解香港咁有錢?」 「點解庫房又水浸?」:庫房近年水浸和內地企業大有關係? 「點解啲地賣咁貴?」:賣地價一直上升,買家是誰? 「點解股市一直升?」:「北水」的力量? 政府財政盈餘上千億,其中原因是近年政府賣地收入大幅增加,坊間形容為「庫房水浸」,水份和麵粉,兩者關係如何?香港「水浸」、「麵粉」與內地經濟發展環環緊扣? 今集「講錢。