Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 41 - 50 of 76

頭條新聞

太后與小豪子:CY都話自己會,又親商界,又親基層,咪等於呀媽同老婆跌落海,唔知救邊個?咁如果係DREAM BEAR同瑞麟哥一齊跌左落海呢?……邊有咁筍啊?頭條劇場 – 建制告急:梁振英個場建制派和頭酒,誰忠心、誰護主、誰是香港營?﹝電影:江湖救急﹞ ;做人要廉潔 :曾特首話… 清… 清… 廉… 呢… um… 我… ﹝歌曲:其實我我我 歌手:古巨基﹞;阿爺話…:特首嘛… 阿爺話…﹝歌曲:宇宙

The Pulse

We begin this week's show with Beijing's decision to suspend former Chongqing party chief Bo Xilai from the Politburo and to investigate his wife on murder charges.

議事論事

今年是雷鋒逝世50周 年,在官方宣傳下,民間泛起學習雷鋒精神熱潮。雷鋒原本係一名普通的士兵,但為政治需要,中共將他由一名強調階級鬥爭的平民,改造成為人民服務的英雄模 範,希望藉此挽回自改革開放後,社會道德下滑的趨勢。不過,社會越趨功利,雷鋒摒棄個人奉獻社會的主張,完全跟時代精神背離,學習雷鋒變得功利化,社會制 度及規則不改變,學習雷鋒只能成為口號。

新聞透視

-- Due to copyright restriction, no online video is available for this episode. --

品味人生

-- Due to copyright restriction, no online video is available for this episode. --

 

放馬過來

香港素來奉行自由市場經濟模式,個人或企業皆可自由參與經濟活動,投資、商業貿易往來任由市場發展及自我調節,政府無論在政策上抑或執行行政措施,都希望對經濟市場干預減至最小。香港亦在今年1月連續18年獲評選為全球最自由經濟體。, ,不少人認為所謂香港能成為國際金融中心及經濟發達的主要成因皆因其自由經濟模式。

Pages