Mobile menu

Local TV Programmes

Displaying 1 - 3 of 3

頭條新聞

超人身害革命;孫中山覺得會議廳好似大人國,咩道具都變得好微不足道;長者可以兩蚊搭車,做速遞員咪好益老闆?老江唱首歌俾梁心榮聽:「老江獻給你,唐唐藏心裡…」來得太遲;而家先黎講復建居屋,遲唔遲D呀?定有心唔怕遲?﹝歌曲:愛得太遲 歌手:古巨基﹞我會做好呢份工;曾特首覺得被冒犯喎,仲要被D議員嚇親添呀。

The Pulse

-- Due to copyright restriction, no online video is available for this episode. --